PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TP 2021/2022


PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TP 2021/2022


Pada Era Digitalisasi SMA Triguna Jakarta konsisten dalam mengembangkan pembelajaran berbasis digital, termasuk kedalam penilaian. SMA Triguna Jakarta mengembangkan Penilaian dengan Computer Based Test (CBT). Penilaian diadakan setiap akhir semester atau dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Pada masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), Penilaian dilaksanakan secara Blended Learning dengan kapasitas masuk kesekolah sebanyak 50% dan 50% berada di rumah masing-masing.

Peserta didik diwajibkan membawa Handphone dan atau Laptop untuk keperluan ujian. Sedangkan yang berada dirumah menggunakan 2 device, 1 device untuk keperluan ujian dan 1 lagi dipasang pada arah jam 4 atau jam 8 sebagai kamera pengawas. Pengawasan dilaksanakan secara Virtual menggunakan Zoom Meeting.